Proizvodnja se obavlja na Boričkom platou i Sjemećkom polju.

  • Zemljište, nadmorska visina i geografski položaj omogučuju proizvodnju najkvalitetnijeg sjemenskog i merkantilnog krompira.
  • Godišnja proizvodnja sjemenskog i merkantilnog krompira se obavlja na površinama od 30 do 50ha.
  • Sortiment koji je zastupljen je: Agria, Kennebec, Desiree, Sifra i Flamenco.

Godišnja proizvodnja se kreće od 1000 do 1500 tona najkvalitetnijeg sjemenskog i merkantilnog krompira.

Agros d.o.o. u okviru svojih proizvodnih kapaciteta posjeduje savremenu poljoprivrednu mehanizaciju, stalske objekte sa siolosima za koncentrat, magacin krompira sa pakirnicom, hladnjaču, i poljoprivrednu apoteku.

Naše brojke

30

Godina iskustva.

150

Hektara godišnjeg obrađenog zemljišta.

1500

Tona godišnje proizvedenog krompira.

15

Pogonskih poljoprivrednih mašina.